Veemajanduse valdkonna projektidele on KIKist võimalik toetust saada kahest rahastusallikast: Ühtekuuluvusfondist ja keskkonnaprogrammist. Nii Ühtekuuluvusfondi kui ka keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi toetuste andmise eesmärk on saavutada ja säilitada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.

Keskkonnaprogrammist antakse nende eesmärkide saavutamiseks toetust veekogude tervendamiseks, jääkreostuse likvideerimiseks ning joogi- ja reoveekäitluse projektidele. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 1 000 000 eurot ilma käibemaksuta.

Täpsemalt keskkonnaprogrammist saab lugeda SIIT.
Loe lisaks: 9 Lääne-Eesti küla sai uue veevärgi


Sipa küla joogiveekvaliteedi parendamine
Tamme puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
2 reoveepuhasti rekonstrueerimine
6 veetöötlusjaama rekonstrueerimine