Lp Teenuse küla kliendid!

03.04.2020 kell 10:15 – 12:15 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Teenuse puurkaev-pumbamaja Teenuse küla. Seoses sellega on ka veevarustus häiritud mainitud ajavahemikul.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.

Tööd viib läbi Connecto Eesti AS.

Vabandame ebamugavuste pärast ja vajadusel palume varuda vett!

AS Matsalu Veevärk