Lp Orgita küla kliendid!

Anname teada, et esmaspäeval 23.05.2022 kell 12:00 – 16:00 toimub plaaniline elektrikatkestus Orgita puurkaev-pumbamajas. Seoses sellega võib esineda Orgita külas häireid veesurvega.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu.

Töid teostab Connecto Eesti.

Vajadusel palume varuda vett!
Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Matsalu Veevärk