Lp Kirbla küla kliendid!

Parema elektrivarustuse tagamiseks teostab Imatra Elekter hooldus- ja remonditöid elektrivõrgus. Selle tõttu on elektrivarustus katkestatud Kirbla puurkaev-pumplas. Seoses sellega on veevarustus häiritud neljapäeval 13.02.2020 kell 9-10 ja kell 14-16.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Vajadusel palume varuda vett!

AS Matsalu Veevärk