Lp Teenuse küla kliendid!

Anname teada, et kolmapäeval 11. jaanuaril 2023 kell 09:45 – 12:45 toimub plaaniline elektrikatkestus Teenuse puurkaev-pumbamajas.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Töid teostab Connecto Eesti.

Seoses sellega on samal ajal katkestatud veevarustus Teenuse külas.

Vajadusel palume varuda vett!

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Matsalu Veevärk