Lp Varbola kliendid!

Neljapäeval 23.07.2020 kell 09:00 – 16:00 toimub seoses veetorustiku rekonstrueerimisega veekatkestus alljärgnevatel kinnistutel:

Õuna tee 1/1
Õuna tee 1/2
Õuna tee 1/3
Õuna tee 1/4
Õuna tee 1/5
Õuna tee 1/6

Vabandame ebamugavuste pärast ja vajadusel palume varuda vett! AS Matsalu Veevärk

Lp Raikküla kliendid!

20.07.2020 saabusid joogivee analüüside vastused, mis võeti Raikküla asula puurkaevust ja ümberkaudsetest puurkaevudest. NO3 (nitraadid) sisaldus oli puurkaevudes üle lubatud piirnormi, saime kinnitust, et probleemi ulatus on tunduvalt laiem ja ei puuduta ainult ühisveevärgi joogivett.
AS Matsalu Veevärk koostöös veetöötluse tehnoloogia ettevõtetega otsib tehnilisi lahendusi joogiveekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks.
Jätkuvalt soovitame oma klientidel kuni joogivee nõuete vastavaks saamiseni joogiveeks ja söögi tegemiseks mitte kasutada ühisveevärgi vett. Teavitame Teid joogivee nõuetele vastavusse viimisest koheselt.
Puurkaevude analüüsi tulemused on edastatud nii Terviseametile, Rapla Vallavalitsusele kui ka Keskkonnainspektsioonile.

Vabandame ebameeldivuste pärast!
AS Matsalu Veevärk