Lp Raikküla kliendid!

AS Matsalu Veevärk annab teada, et seoses veetöötlusseadmete paigaldusega võib toimuda veekatkestusi teisipäeval, 25.08.2020 kell 10.00 – 18.00.
Palume varuda tarbevett!

Jätkuvalt soovitame oma klientidel kuni joogivee nõuete vastavaks saamiseni joogiveeks ja söögi tegemiseks mitte kasutada ühisveevärgi vett.
Teavitame Teid joogivee nõuetele vastavusse viimisest koheselt.

Vabandame ebameeldivuste pärast!

AS Matsalu Veevärk

Lp Raikküla kliendid!

20.07.2020 saabusid joogivee analüüside vastused, mis võeti Raikküla asula puurkaevust ja ümberkaudsetest puurkaevudest. NO3 (nitraadid) sisaldus oli puurkaevudes üle lubatud piirnormi, saime kinnitust, et probleemi ulatus on tunduvalt laiem ja ei puuduta ainult ühisveevärgi joogivett.
AS Matsalu Veevärk koostöös veetöötluse tehnoloogia ettevõtetega otsib tehnilisi lahendusi joogiveekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks.
Jätkuvalt soovitame oma klientidel kuni joogivee nõuete vastavaks saamiseni joogiveeks ja söögi tegemiseks mitte kasutada ühisveevärgi vett. Teavitame Teid joogivee nõuetele vastavusse viimisest koheselt.
Puurkaevude analüüsi tulemused on edastatud nii Terviseametile, Rapla Vallavalitsusele kui ka Keskkonnainspektsioonile.

Vabandame ebameeldivuste pärast!
AS Matsalu Veevärk