Lp Vatla küla kliendid!

Parema elektrivarustuse tagamiseks teostab Imatra Elekter hooldus- ja remonditöid elektrivõrgus. Selle tõttu on elektrivarustus katkestatud Vatla puurkaev-pumplas teisipäeval 06.12.2022 kell 10:00-14:45.

Seoses elektrikatkestusega on samal ajal katkestatud ka veevarustus.

Vabandame ebamugavuste pärast ja vajadusel palume varuda vett!

AS Matsalu Veevärk