Hea liituja!

Siit leiate Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajaliku informatsiooni.

Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga palume Teil täita liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks. Liitumistaotluse võite täita arvutis, allkirjastada digitaalselt ning saata aadressile info@matsaluvv.ee. Liitumistaotluse võite ka välja printida, seejärel täita, allkirjastada ning postitada aadressile AS Matsalu Veevärk, Veski 6, 78302 Märjamaa või tuua AS Matsalu Veevärk kontorisse.

Lisainfo telefonidel 48 55 508, 48 92 556 või e-posti aadressil info@matsaluvv.ee

SIIT leiate Konkurentsiameti poolt 12.04.2016 AS Matsalu Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise kooskõlastatud metoodika, otsuse nr 9.1-7/16-002.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks. AS Matsalu Veevärk tegevuspiirkonnas läheb selle alla Märjamaa reoveekogumisala.

Kogu info toetusmeetme kohta on leitav SIIT .