Hea liituja!

Siit leiate Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajaliku informatsiooni.

Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga palume Teil täita liitumistaotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks. Liitumistaotluse võite täita arvutis, allkirjastada digitaalselt ning saata aadressile info@matsaluvv.ee. Liitumistaotluse võite ka välja printida, seejärel täita, allkirjastada ning postitada aadressile AS Matsalu Veevärk, Veski 6, 78302 Märjamaa või tuua AS Matsalu Veevärk kontorisse.

Lisainfo telefonidel 48 55 508, 48 92 556 või e-posti aadressil info@matsaluvv.ee

SIIT leiate Konkurentsiameti poolt 12.04.2016 AS Matsalu Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise kooskõlastatud metoodika, otsuse nr 9.1-7/16-002.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

NB! Alates 8. maist 2020.a saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks. AS Matsalu Veevärk tegevuspiirkonnas läheb selle alla Märjamaa reoveekogumisala.

Samuti pikeneb kõikidele, sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele vooru tähtaeg – projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Suurenes ka vooru eelarve, milleks on 17 miljonit eurot.

Kogu info toetusmeetme kohta on leitav SIIT .