Ettevõttel on kolm juhtimisorganit:

  • aktsionäride üldkoosolek
  • nõukogu
  • juhatus

Aktsionäride üldkoosolek on AS Matsalu Veevärgi kõrgeim juhtimisorgan. Üks kord aastas toimub aktsionäride korraline koosolek, ning vastavalt vajadusele erakorralised koosolekud.

Nõukogu korraldab ettevõtte juhtimist, planeerib tegevusi, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid ettevõtte jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes. Nõukogu kooseisu kuuluvad kõigi ettevõttes aktsiaid omavate omavalitsuste esindajad.
Nõukogu esimees: Triin Matsalu
Nõukogu liikmed: Lea Laurits, Priit Kärsna, Margus Källe, Mikk Pikkmets, Janno Randmaa, Jalmar Mandel

Juhatus on ettevõtte juhtimisorgan, mille ülesandeks on igapäevase majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning juhtimisotsuste ja esinduse teostamine. Juhatus peab jälgima aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu seaduslikke otsuseid ja korraldusi.

Juhatuse ainukeseks liikmeks ja ettevõtte juhiks on Hans Liibek.

AS Matsalu Veevärk 2013. majandusaasta aruande leiad SIIT.
AS Matsalu Veevärk 2014. majandusaasta aruande leiad SIIT.
AS Matsalu Veevärk 2015. majandusaasta aruande leiad SIIT.
AS Matsalu Veevärk 2016. majandusaasta aruande leiad SIIT.
AS Matsalu Veevärk 2017. majandusaasta aruande leiad SIIT.
AS Matsalu Veevärk 2018. majandusaasta aruande leiad SIIT.
AS Matsalu Veevärk 2019. majandusaasta aruande leiad SIIT.