Enne teenuslepingu sõlmimist tuleb AS-le Matsalu Veevärk esitada avaldus teenuslepingu sõlmimiseks.

Avalduse teenuslepingu sõlmimiseks leiad siit (pdf) ja siit (excel)

Täidetud avalduse võib meile edastada järgnevalt:

 1. Elektrooniliselt aadressile info@matsaluvv.ee
 2. Posti teel aadressil:
  AS Matsalu Veevärk
  Veski 6
  Märjamaa
  78302 Raplamaa

Avaldusele palume lisada:

 1. Omandit või valdust tõendav dokument.
 2. Volikiri (kui maa on kaasomandis). Volikirja blanketi leiate siit (doc) ja siit (pdf).
 3. Teenuse kasutamise lepingu volikiri. Volikirja blanketi leiate siit (doc) ja siit (pdf).
  NB! Volikiri peab olema kas digitaalselt allkirjastatud või tuleb volikirjale juurde lisada omaniku isikut tõendava dokumendi koopia.

Peale avalduse menetlemist ja teenuslepingu ettevalmistamist võtame Teiega ühendust ja lepime kokku sobiva viisi lepingu allkirjastamiseks.