Töötajad

Juhatuse liige Hans Liibek
Juhiabi Marju Vanker
Tootmisjuht Meelis Grichin
Klienditeenindaja Annika Sõstra
Võrgumeister Teno Viherpuu
Kvaliteedimeister Tõnu Viherpuu
Võrguoperaator Heino Juur
Võrguoperaator Aleksandr Śipulin
Võrguoperaator Jaanus Veskimeister
Võrguoperaator Ahti Kiipus