Matsalu Veevärk AS soetas Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja EL Ühtekuuluvusfondi toetusel kaks hooldusmasinat (kaubik ja buss) ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide teenindamiseks.

Soetatud kaubikuga teostatakse ülevaatusi ja avariitöid, mis on seotud veearvestitega ja veemõõdusõlmedega. Kaubik on varustatud riiulisüsteemidega ja töödeks vajalike seadmetega.

Soetatud hooldusbussiga teostatakse suuremamahulisi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus- ja remonditöid, samuti veetakse kemikaale veetöölus- ja reoveepuhastusjaamadesse. Hooldusbuss on varustatud riiulisüsteemidega ja töödeks vajalike seadmetega.

Hooldusmasinate ja -seadmete soetamiseks läbiviidud riigihanke võitis ja vastava tarne teostas ABC Motors AS maksumusega 80 762, 62 eurot.


Projekti “AS Matsalu Veevärk veearvestite soetamine” on suunatud olemasoleva infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi parendatakse süsteemi hooldust, töökindlust ning ressursikasutust. Projekti raames soetati 1760 uuema põlvkonna veearvestit koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete kogumiseks.

Veearvestite hange viidi läbi Eesti Vee-ettevõtete Liidu poolt ühishankena, mille volitatud eestvedajaks oli AS Matsalu Veevärk. Hanke võitis Kamstrup A/S, AS Matsalu Veevärk hanke lõplik maksumus on 123 952,45 EUR.