Käesoleva projekti eesmärgiks on Raikküla valla Tamme küla joogiveekvaliteedi nõuetekohaseks viimine vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusele nr 82.

Projekteerimis- ja ehitustööde teostaja Vot&Sun OÜ.
Omanikujärelevalve Hekes Eesti OÜ.
Projekti kogumaksumus 104 800,50 EUR.