Vee arvesti näidu teatamine toimub täisühikutes. Palun edastada näit kuni komakohani!