Alates 8. maist 2020.a saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Keskkonnaminister Rene Kokk kinnitas toetuse taotlemise korra ja tingimused. Täpsemalt toetuse kohta saab lugeda SIIT.

Samuti pikeneb kõikidele, sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele vooru tähtaeg – projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Suurenes ka vooru eelarve, milleks on 17 miljonit eurot.

Kogu info taotlemise kohta eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks nii üle kui ka alla 2000 ie ehk tarbijaga piirkondades on leitav SIIT.