01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma veenäit fikseerida ka jaanuari lõpu seisuga. Kuna kaugloetavate arvestite näitude fikseerimine AS Matsalu Veevärk poolt käib vastavalt lepingus olevale arveldusperioodile, siis peab klient ise näidu manuaalselt fikseerima seisuga 31. jaanuar 2023 ja vee-ettevõttele saatma hiljemalt 04. veebruariks 2023.  

Näite saab edastada SIIN või kontaktidele naidud@matsaluvv.ee , tel 56 494 756.