Kasulik teada

 

Õigusaktid

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

 

Veeseadus

Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord

 

Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord

 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

 
 
 
 
 

 

Kohalikud omavalitsused (aktsionärid)

 

Hanila vald  http://www.hanila.ee

Martna vald  http://www.martna.ee

Lihula vald  http://www.lihula.ee

Kullamaa vald  http://www.kullamaa.ee

Koonga vald  http://www.koonga.parnumaa.ee  

Varbla vald  http://www.varbla.ee

Raikküla vald  http://www.raikkyla.ee

Rapla vald  http://www.rapla.ee

Märjamaa vald  http://www.marjamaa.ee

Kehtna vald  http://www.kehtna.ee

Vigala vald  http://www.vigala.ee

 

Muu

 

Keskkonnaministeerium  http://www.envir.ee
 
Keskkonnainvesteerinute Keskus  http://www.kik.ee