-
-
-
-
-
-
Teated
Anna teada katmata kaevudest! (30 aprill 2012)

Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet kutsuvad kõiki eestimaalasi Teeme Ära talgute raames teada andma katmata kaevudest

Vee-ettevõtted kutsuvad üles ohtlikust kaevust teada andma

AS Matsalu Veevärk ühineb Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Tehnilise Järelevalve Ameti ja Päästeameti üleskutsega. AS Matsalu Veevärk tegevuspiirkonnas avastatud katmata kaevu avastamisel võib teavitada ka otse AS Matsalu Veevärk numbrile 48 55 508.

Arhiiv