-
-
-
-
-
-
Teated
AS Matsalu Veevärk uued veeteenuste hinnad alates 01.04.2019.a. (28 veebruar 2019)

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2019.a alljärgnevad veeteenuste hinnad:

 

* tasu võetud vee eest 1,401 €/m3

* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,814 €/m3

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Lugupidamisega

AS Matsalu VeevärkArhiiv