-
-
-
-
-
-
Teated
Riik planeerib toetada √ľhisveev√§rgi ja -kanalisatsiooniga liitumist (19 aprill 2018)

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paigaldamiseks üle 2000 ie reoveekogumisaladel (sinna alla kuuluvad Märjamaa alev, Orgita küla, Rangu küla ja Sõtke küla) saavad eraisikud hakata riigilt toetust küsima. Üle Eesti läheb kokku jaotamisele 10 miljonit eurot.

 

Eestis kasutab ühiskanalisatsiooni teenust 83 protsenti elanikest. Siiski on märkimisväärne hulk neid, kes pole ühiskanalisatsiooniga liitunud, ehkki vee-ettevõte ja kohalik omavalitsus on selleks võimaluse loonud. Teadaolevalt on Eestis ligikaudu 15 000 sellist elamut. „Loodame, et riigi toetus on piisavaks abiks ja motivaatoriks neile, kel erinevatel põhjustel on seni ühiskanalisatsiooniga liitumata,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler toetuse eesmärki. „Pikas perspektiivis on ühiskanalisatsiooniga liitumine ka majanduslikult kasulikum kui kogumismahuti kasutamine.“

 

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi saab toetust küsida kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktini. Lisaks toetatakse reovee kogumise mahutite rajamist ja ümberehitamist piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ja kuhu seda ei planeerita lähima viie aasta jooksul rajada. Määruse eelnõu on kavas jõustada aprillis ja toetusmeede avada mais.

 

Toetust saab hakata taotlema SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu www.kik.ee . Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja ka KIK-i kodulehel.

 

AS Matsalu VeevärkArhiiv