Seoses tarkvara vahetusega on tekkinud tehnilised probleemid seoses 2023. aasta I kvartali arvete väljastamisega. Tegeleme probleemi lahendamisega.

Vabandame tekkinud segaduse pärast!

AS Matsalu Veevärk

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

Anname teada, et seoses üleminekuga uuele arveväljastuse süsteemile alates 01.01.2023 ei jõudnud osade klientide detsembrikuu e-arved internetipankadesse. Tegemist on tehnilise probleemiga ja tegeleme probleemi lahendamisega.

Probleemiga seotud klientidega võtame personaalselt ühendust.

Mida saab klient ise teha, et olla kindel, et tema detsembrikuu arve saab ilusti tasutud?

  • Kontrollida, kas internetipangas on AS Matsalu Veevärk e-arve olemas. Kui on olemas, siis on kõik korras ja arve saab automaatselt tasutud.
  • Kui e-arvet internetipangas sel kuul ei ole, siis maksta arve manuaalselt. Kõik kliendid on saanud arved kas e-maili või posti teel.
  • Kui e-arvet internetipangas ei ole, siis vaadata üle, kas e-arve tellimine on aktiveeritud. Ainult püsimakselepingust ei piisa! Kui e-arve tellimine on aktiveerimata, siis aktiveerida see. Nii saab vältida edaspidiseid tõrkeid arve automaatseks maksmiseks.

Vabandame ebameeldivuste pärast! 

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma veenäit fikseerida ka jaanuari lõpu seisuga. Kuna kaugloetavate arvestite näitude fikseerimine AS Matsalu Veevärk poolt käib vastavalt lepingus olevale arveldusperioodile, siis peab klient ise näidu manuaalselt fikseerima seisuga 31. jaanuar 2023 ja vee-ettevõttele saatma hiljemalt 04. veebruariks 2023.  

Näite saab edastada SIIN või kontaktidele naidud@matsaluvv.ee , tel 56 494 756.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril kell 10.00. 

Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Täpsem info meetme kohta on leitav SA KIK kodulehel

Vajaliku info leiad SIIT

KIKi pressiteade
13. aprill 2021

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks täitunud ja väga suure tõenäosusega edaspidi esitatavad taotlused rahastatud ei saa.

KIKi veemajanduse valdkonnajuhi Tõnn Tuvikese sõnul on pärast teate väljasaatmist, et sulgeme vooru, taotluste esitamine hüppeliselt kasvanud. Ainuüksi kolmel viimasel päeval on taotlusi esitatud sama palju, kui varasemalt laekus neid ühes kuus. „Vahendeid võib veel vabaneda menetluses olevate projektide arvelt või käimasolevate projektide katkestamistest, kuid kindlasti ei taga see rõõmusõnumit kõikidele ootel olevatele taotlejatele. Seega reaalsus on see, et enam meile paraku taotlust esitada pole mõtet, kuna ootejärjekord on juba piisavalt pikk ,“ lisab ta.

Toetuse eesmärk oli tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel. Toetust said taotleda füüsilised isikud elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks.

Toetust anti struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Lugupeetud kliendid!

Tuginedes EV Valitsuse ja Terviseameti soovitusele oleme otsustanud võimaldada oma töötajatel teha kaugtööd. Seoses sellega on kontor ajutiselt suletud ja me kontoris kliente vastu ei võta kuni 16. maini 2021.

Töötajatega on võimalik ühendust saada järgnevalt:

•             Klienditeenindus – 48 55 508, 56 494 756 (rikketelefon töövälisel ajal)

•             Tootmisjuht – 56 939 363

•             Juhiabi – 48 92 556, 56 246 431 info@matsaluvv.ee

•             Juhataja – 50 37 406

Paberkandjal dokumendid palume jätta ukse kõrval olevasse AS Matsalu Veevärk postkasti.

Vajaliku info leiad SIIT

Lugupeetud kliendid!

Tuginedes Terviseameti ja EV Valitsuse soovitusele oleme otsustanud võimaldada oma töötajatel teha kaugtööd. Seoses sellega on kontor ajutiselt suletud ja me kontoris kliente vastu ei võta kuni 31. jaanuarini 2021.

Töötajatega on võimalik ühendust saada järgnevalt:

•             Klienditeenindus – 48 55 508, 56 494 756 (rikketelefon töövälisel ajal)

•             Tootmisjuht – 56 939 363

•             Juhiabi – 48 92 556, 56 246 431 info@matsaluvv.ee

•             Juhataja – 50 37 406

Paberkandjal dokumendid palume jätta ukse kõrval olevasse AS Matsalu Veevärk postkasti.