AS Matsalu Veevärk annab teada, et seoses veetöötlusjaama rauafiltri rikke tõttu võib esineda joogivee kvaliteedis muutusi.

Seadme korrastustööd algavad järgmise nädala alguses ehk alates 20.novembrist 2023.

Soovi korral võib vett keeta, aga otsest vajadust selleks ei ole.

PS Kortermajade esindajad, palun jagage infot ka korteriomanikega!

Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele!

AS Matsalu Veevärk

Anname teada, et pühapäevast (08.10.) alates kell 17:00-st ei ole Varbola puurkaevus elektrit.

Seoses sellega tagab AS Matsalu Veevärk ajutiselt generaatorite abiga Varbola külas veevarustuse esmaspäeval (09.10.) ajavahemikul 08:00- 12:30 ja 17:00-21:00.

Vajadusel palume varuda vett!

Elektrilevi on lubanud rikke likvideerida esmaspäeva (09.10.) õhtuks.

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Matsalu Veevärk

Oleme teadlikud murest, mis halvendab Vana-Vigala  joogivee kvaliteeti – väävelvesiniku bakter. See on olnud aegade algusest Vana-Vigala põhjavee probleemiks. Puurkaevu hoonesse on rajatud puhastusseadmed. Nende hooldus käib korrapäraselt – pestakse filtreid, lisatakse vastavalt vajadusele kloori jne. Sellest hoolimata jõuab mingil määral joogiveetorustikku väävelvesiniku bakter, mis sadestub torustike seintele ning tekitab ebameeldiva lõhna ja maitse. Väävelvesinik võib tekkida sügavate puurkaevudes anaeroobsete bakterite elutegevuse tulemusena. Väävelvesinik võib tekkida ka soojaveeboileris, kui vee temperatuuri hoitakse väävlibakterite elutegevuseks sobival temperatuuril (30 – 60°C). Sellest tulenevalt soovitame üle vaadata soojaveeboilerite temperatuurid. Aktsiaselts otsib lahendusi, et kogu küla torustike süsteem läbi pesta ja et tehniliselt oleks seda võimalik teha ka jooksvalt. Olukorra lahenduste leidmiste läbirääkimised käivad.

Veeanalüüsid näitavad, et joogivesi on tervisele ohutu. Kui jätkub olukord, et joogivesi on ebameeldiva lõhnaga, siis soovi korral saab seda enne tarvitamist keeta.

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Matsalu Veevärk

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

Alates 8. augustist läks online.ee keskkond Telia käest uue omaniku kätte ning eraklientidele mõeldud e-posti teenust hakkab seal osutama Fjordmail.

Muudatus puudutab kõiki @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti teenuse kontosid.

Lisainfo: https://www.err.ee/1609000391/telia-muub-online-ee-e-posti-keskkonna-teenus-muutub-tasuliseks

Seoses sellega palume klientidel, kelle e-posti aadress on muutunud, pöörduda AS Matsalu Veevärk klienditeeninduse poole.
Kontaktidel 48 55 508 või 56 494 756, e-post: naidud@matsaluvv.ee

Seoses tarkvara vahetusega on tekkinud tehnilised probleemid seoses 2023. aasta I kvartali arvete väljastamisega. Tegeleme probleemi lahendamisega.

Vabandame tekkinud segaduse pärast!

AS Matsalu Veevärk

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

Anname teada, et seoses üleminekuga uuele arveväljastuse süsteemile alates 01.01.2023 ei jõudnud osade klientide detsembrikuu e-arved internetipankadesse. Tegemist on tehnilise probleemiga ja tegeleme probleemi lahendamisega.

Probleemiga seotud klientidega võtame personaalselt ühendust.

Mida saab klient ise teha, et olla kindel, et tema detsembrikuu arve saab ilusti tasutud?

  • Kontrollida, kas internetipangas on AS Matsalu Veevärk e-arve olemas. Kui on olemas, siis on kõik korras ja arve saab automaatselt tasutud.
  • Kui e-arvet internetipangas sel kuul ei ole, siis maksta arve manuaalselt. Kõik kliendid on saanud arved kas e-maili või posti teel.
  • Kui e-arvet internetipangas ei ole, siis vaadata üle, kas e-arve tellimine on aktiveeritud. Ainult püsimakselepingust ei piisa! Kui e-arve tellimine on aktiveerimata, siis aktiveerida see. Nii saab vältida edaspidiseid tõrkeid arve automaatseks maksmiseks.

Vabandame ebameeldivuste pärast! 

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma veenäit fikseerida ka jaanuari lõpu seisuga. Kuna kaugloetavate arvestite näitude fikseerimine AS Matsalu Veevärk poolt käib vastavalt lepingus olevale arveldusperioodile, siis peab klient ise näidu manuaalselt fikseerima seisuga 31. jaanuar 2023 ja vee-ettevõttele saatma hiljemalt 04. veebruariks 2023.  

Näite saab edastada SIIN või kontaktidele naidud@matsaluvv.ee , tel 56 494 756.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril kell 10.00. 

Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Täpsem info meetme kohta on leitav SA KIK kodulehel

Vajaliku info leiad SIIT