Programmi eesmärk:

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Täpsem info Keskkonnaministeeriumi kodulehel SIIN
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud 17. veebruar – 17. aprill.