-
-
-
-
-
-
Teated
Lp Märjamaa alevi elanikud! (22 veebruar 2017)

Teade!

 

AS Matsalu Veevärk alustab 21. veebruarist 2017 kaugloetavate veearvestite paigaldamist Märjamaa alevis.

 

Kaugloetav veearvesti paigaldatakse olemasoleva mehaanilise veearvesti asemele. Veearvesti ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Juhul, kui veemõõdusõlm vajab väljaehitust või rekonstrueerimist, tuleb see kliendil ise korraldada. (Vastavalt Märjamaa ÜVK kasutamise eeskirja punkt 2.6.6. „Kui vesi saadakse ühisveevärgist, tuleb teenuste tähtajalise lepingu taotlejal veekasutuse üle arvestuse pidamiseks paigaldada tema poolt ja kulul ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõdusõlm.“) ja vastavalt punktile 3.1. „Vee mõõtmine“ (loe täpsemalt Märjamaa ÜVK kasutamise eeskirjast).

 

Kaugloetava veearvestite tootja on Taani ettevõte Kamstrup A/S ning veemõõtjate tüüp on Multical 21. Arvestid mõõdavad ultrahelisignaali abil vee kogust ja tarbimisandmeid saab koguda kauglugemise teel.

 

Küsimuste korral: AS Matsalu Veevärk tel: 4855508; e-post: naidud@matsaluvv.ee Arhiiv