-
-
-
-
-
-
Teated
Informatiivne teade! (11 oktoober 2013)

Lugupeetud Kõmsi ja Vatla külade kliendid!

 

Kõmsi ja Vatla joogivee kvaliteedi parandamiseks on käimas ümberehitustööd veepumbamajas. Selle nädala jooksul muudetakse nii Kõmsi kui Vatla veejaamas joogivee puhastamise tehnoloogiat.

Uue veepuhastustehnoloogia kasutuselevõtust tulenevalt võite tunda vee maitse mõningast muutumist, mis  on paratamatu. Veepuhastustehnoloogia kasutuselevõtt on vajalik selleks, et tagada joogivee vastavus kehtivatele normidele  (normid on kehtestatud: Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82).

Joogivee kvaliteeti kontrollitakse vee-ettevõtte poolt pidevalt ning analüüside tulemustega võib tutvuda meie koduleheküljel.


Lugupidamisega

AS Matsalu VeevärkArhiiv