-
-
-
-
-
-
Teated
AS Matsalu Veevärk 6 küla joogiveekvaliteedi parendamise ehitustööd (24 mai 2013)

AS Matsalu Veevärk annab teada, et alates 10. juunist 2013.a. algavad puurkaev-pumplate rekonstrueerimistööd järgmistes külades:
Kivi-Vigala, Vana-Vigala, Tuudi, Kirbla, Kõmsi, Vatla.

Ehitustööde peatöövõtjaks on Schöttli Keskkonnatehnika AS.
Ehituse omanikujärelevalvet teostab Heto Cosnult OÜ.

AS Matsalu VeevärkArhiiv