-
-
-
-
-
-
Teated
PRESSITEADE 16.09.2009 Lõppenud Matsalu veemajandusprojekt tõi puhtama joogivee ja puhtama keskkonna (17 september 2009)

Pressiteade

16.09.2009

 

 

Lõppenud Matsalu veemajandusprojekt tõi puhtama joogivee ja puhtama keskkonna

 

 

Reedel, 18. septembril kell 14 toimub Märjamaa reoveepuhastil Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti pidulik lõpetamine koos pressikonverentsiga. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatud Matsalu veemajandusprojekt hõlmas kahte alamprojekti kolmes maakonnas (Lääne-, Pärnu- ja Raplamaa). Matsalu Veevärgi alamprojektiga tehti töid 11 omavalitsuse 34 asulas.

 

Mahukate ehitustööde käigus rajati ja rekonstrueeriti Matsalu alamvesikonnas ca 200 km torustikke, 63 kanalisatsioonipumplat, 24 reoveepuhastit, 34 puurkaev-pumbamaja ja pumbamajadesse rajati 15 veetöötlust. Tänu sellele saavad umbes 12 000 elanikku tarbida paremat ja puhtamat joogivett ja ligi tuhandel on tekkinud võimalus liituda ühisveevärgiga. 10 000 elanikku on liidetud uuenenud ühiskanalisatsiooniga ja 2000 elanikul on tekkinud võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

 

Euroopa Komisjon otsus projektile Ühtekuuluvusfondist abi andmiseks tehti 23. detsembril 2004. aastal. Lisaks Ühtekuuluvusfondile rahastasid projekti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projektis osalevad vallad.  Ehituslepingute kogumaksumuseks oli 616 miljonit krooni. Lepingud sõlmiti töövõtjatega konsortsiumid AS Water Ser/ OÜ Arco Ehitus/ AS Nordecon Infra ning AS Merko Ehitus/ AS Terrat/ AS Amaks 2007. aasta jaanuaris. Lisaks sõlmiti ehitusjärelevalve teostamiseks leping maksumusega 9,9 miljonit krooni konsortsiumiga AS Telora-E/AS Infragate Eesti. Vastavalt lepingutele on põhimahu ehitustööd lõpetatud 2009. aastal.

 

AS Matsalu Veevärk on 11 Raplamaa, Läänemaa ja Pärnumaa valla asutatud ettevõte, mille eesmärgiks oli korraldada Euroopa Komisjonile esitatud Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluses kirjeldatud tööde teostamine. Alates 1. aprillist 2009 pakub AS Matsalu Veevärk projektiga seotud valdades vee-ettevõtte teenust.

 

 

 

Marko Matsalu

AS Matsalu Veevärk juhatuse liige

Mobiil: +372 56 465 085

info@matsaluvv.ee

www.matsaluvv.eeArhiiv