-
-
-
-
-
-
Teated
Lp Sipa kliendid! (3 august 2017)

31.07.2017 võetud analüüside põhjal Sipa asula joogivesi vastab seadusega kehtestatud nõuetele. Analüüs on lisatud AS Matsalu Veevärk kodulehele.
Praegu jätkatakse põhjavee kloreerimist ning uuritakse reostuse tekke põhjuseid.
07.08.2017 võetakse olukorra jälgimiseks uued analüüsid.

Lugupidamisega
AS Matsalu Veevärk

Arhiiv