-
-
-
-
-
-
Teated
Alates 1.juulist 2009.a. on Märjamaa vallas vee-ettevõtjaks AS Matsalu Veevärk (25 juuni 2009)

Vastavalt Märjamaa Volikogu otsusele nr 242 16.juunist 2009.a. hakkab alates 1.juulist vee- ja kanalisatsiooni müügiteenust osutama Märjamaa vallas AS Matsalu Veevärk. AS Matsalu Veevärk on vee-ettevõtjaks määratud Märjamaa alevis, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Sipa, Laukna ja Teenuse külades. Seoses vee-ja kanalisatsiooniteenuste osutaja vahetumisega ja OÜ Märjamaa Vesi likvideerimisega palume kõikidel senistel klientidel teatada veenäidud 30.juuni 2009.a seisuga OÜ-le Märjamaa Vesi hiljemalt 15.juuliks 2009.a. 30.juunini tarbitud vee- ja kanalisatsiooni teenuste eest tuleb tasuda OÜ-le Märjamaa Vesi. Alates 1.juulist tarbitud teenuste eest tuleb arveldada  AS-ga Matsalu Veevärk. Kõikidele klientidele jäävad kehtima praegused vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnad. Küsimuste korral palume ühendust võtta meie klienditeenindajaga telefonil 56 494 756 või info@matsaluvv.ee.  

 

Alates 20.juulist 2009.a. on võimalik sõlmida liitumis- ja teenuste kasutamise lepinguid AS-i Matsalu Veevärk klienditeeninduses Pärnu mnt 13 I korrusel. Märjamaa alevi ja Orgita küla elanikud saavad lepinguid sõlmida AS Matsalu Veevärk kontoris, teistes asulates korraldame lepingute sõlmimist ka kohapeal. Lepingute sõlmimise kuupäevad anname teada kohalikus lehes ja infotahvlitel.  

 

Tuletame  elanikele meelde, et endiselt on võimalik liituda uute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikega. Uutel liitujatel palume täita taotlus tehniliste tingimuste väljastamiseks. Taotlusele palume lisada koopia omandiõigust tõendavast dokumendist ning kinnistuplaanist, kuhu märkida olemasolevate ja rajatavate torustike paiknemine kinnistul. Liitumistaotluse vorm on saadaval internetis aadressidel www.matsaluvv.ee või www.marjamaa.ee. Samuti võib taotlusvormi küsida AS Matsalu Veevärk kontorist. Vorm tuleb postitada aadressile AS Matsalu Veevärk, Pärnu mnt 13, 78301 Märjamaa või tuua AS Matsalu Veevärk kontorisse. Lisainfo telefonidel 48 92 556, 56 939 363 või e-posti aadressil info@matsaluvv.ee. Tehniliste tingimuste väljastamine maksab 590.- krooni. Liitumine on 2009.aasta lõpuni tasuta.   Arhiiv