-
-
-
-
-
-
Teated
Selgus Matsalu vee- ja kanalisatsiooniprojekti järelevalve teostaja (22 juuni 2005)

AS Telora-E koos Eesti Veev√§rk Konsultatsiooniga v√Ķitis 2006. aasta alguses Keskkonnaministeeriumi korraldatud riigihanke, leidmaks j√§relevalve teostajat Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekti (AS Matsalu Veev√§rk alamprojekt) raames tehtavate t√∂√∂de √ľle. Lepingu mahuks on 11 681 986 Eesti krooni ning leping sisaldab ehitushanke n√Ķustamist, ehitamise j√§relevalvet ja ehitamisj√§rgset kontrolli.

Järelevalvet tuleb teha 11 vallas ning 34 asulas, kus on käivitunud Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekt ja ehitatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikke, puurkaev-pumplaid ning reoveepuhasteid.

Järelevalveteenust rahastavad 80% ulatuses Ühtekuuluvusfond, 10% ulatuses Eesti riik ning 10% ulatuses projektiga kaasatud omavalitsused.

 

 

Vt lisa http://www.envir.ee/212928Arhiiv