Varbla reoveepuhasti purgimissüsteemi ja mudamahuti rajamine

Projekti eesmärk on rajada Varbla reoveepuhastile purgimisüsteem koos ühtlustusmahutiga, et lähipiirkonna kogumiskaevudest oleks võimalik reovesi purgida Varbla reoveepuhastisse. Samuti planeeritakse projekti raames rajada reoveepuhastile mudamahuti. Hetkel mudamahuti reoveepuhastil puudub ja muda võetakse välja otse protsessi mahutist, ja viiakse edasisele tihendamisele Lihula reoveepuhastile. Mudamahutis osaliselt separeerunud muda väljaveo puhul väheneb oluliselt muda väljaveo vajadus.

Projekti lõpptähtaeg: 30. november 2016.

Tööde teostaja: Terrat AS.