Tamme puurkaev-pumpla rekonstrueerimine

Käesoleva projekti eesmärgiks on Raikküla valla Tamme küla joogiveekvaliteedi nõuetekohaseks viimine vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusele nr 82.

Projekteerimis- ja ehitustööde teostaja Vot&Sun OÜ.
Omanikujärelevalve Hekes Eesti OÜ.

Projekti kogumaksumus 104 800,50 EUR.

Tamme joogiveekvaliteedi parendamisest

Tamme puurkaevu tamponeerimine SA KIK rahastamise abiga