-
-
-
-
-
-
Teated
Lp Oidrema ja Irta kliendid! (2 oktoober 2017)

Oidrema ja Irta asula joogivees esineb viimaste joogivee analüüside põhjal ülenormatiivset fluoriidi (2,0 mg/L). Seadusega kehtestatud fluoriidi piirnorm joogivees on 1,5 mg/L.

Ülenormatiivne fluoriid sellises koguses on ohutu nii tervisele kui ka koduseadmetele.

Probleemidega tegeletakse, kliente teavitatakse täiendavalt joogivee kvaliteedi seisust koheselt peale täiendavate analüüside võtmist.

Joogivee analüüsid on kättesaadaval ettevõtte kodulehel.

Vabandame!

AS Matsalu Veevärk

 Arhiiv