Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine 2

Projekti eesmärk on saavutada Vigala valla Vana-Vigala küla joogiveekvaliteedi paranemine, kvaliteedinäitajate vastavus Eesti seadustele ningmäärustele ja Euroopa Liidu direktiividele ning suurendada pumplavarustuskindlust ning lihtsustada pumpla ekspluateerimist.

Projekti lõpptähtaeg: 30. november 2016.

Tööde teostaja: Schöttli Keskkonnatehnika AS.


Vana-Vigala veetöötlusjaamas lõpetati Projekti nr 176807 „Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine 2“ ehitustööd ja veetöötlusest väljuv joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.


Joogivee analüüside tulemused on saadaval AS Matsalu Veevärk kodulehel SIIN.