Hanked Matsalu alamprojekti raames

Projekteerimis- ja ehitustööde hange

  • Hange kuulutati välja: 29.06.2006
  • Pakkumiste esitamise tähtaeg: 20.09.2006
  • Lepingud sõlmiti 10.01.2007

            osad 1 ja 3 konsortsiumiga koosseisus AS Water Ser, OÜ Arco Ehitus ja AS Aspi 

            osad 2 ja 4 konsortsiumiga koosseisus AS Merko Ehitus, AS Terrat ja AS Amaks.

 

Riigihange projekti järelvalveinseneri leidmiseks