Veemõõdusõlme joonis

AS Matsalu Veevärk poolt kinnitatud veemõõdusõlme joonis