Matsalu Veevärk AS

AS Matsalu Veevärk on loodud 2004. aastal üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid.

Ettevõtte eesmärgiks oli koostöös aktsionäridest kohalike omavalitsustega viia ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Eesti riigi ja omavalitsuste poolt rahastatav Matsalu alamvesikonna veemajanduse arendamise projekt. Ettevõte sõlmis projekti ellurakendamise lepingu Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega, mis sätestas äriühingu kohustuse tagada ÜF poolt rahastatavate rajatiste jätkusuutlik majandamine.

 

AS Matsalu Veevärk alustas teenuse osutamist Koonga, Hanila ja Varbla vallas 01.04.2009, Kullamaa vallas 01.05.2009, Martna ja Vigala vallas 01.06.2009, Märjamaa vallas 01.07.2009, Lihula vallas 01.01.2010 ning Raikküla vallas 01.02.2011. Aktsiaseltsile kuuluvad varad Rapla vallas on antud rendile AS-le Rapla Vesi ja Kehtna vallas OÜ-le Kehtna Elamu.   


AS Matsalu Veevärk on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige.

 


» Kontori lahtiolek kevadp√ľhadel!
» K√ľlastage M√§rjamaa reoveepuhastit - Avatud reoveepuhastite p√§ev 24. mail 2019!
» Suvepuhkuseks puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja!
» AS Matsalu Veev√§rk uued veeteenuste hinnad alates 01.04.2019.a.
» Kontori lahtiolek p√ľhade ajal!
Arhiiv »